• Sat. May 15th, 2021

Boss News

Politički magazin

Kostela troje MRTVI niko jos nije ODGOVARAO..

admin

Byadmin

Jul 30, 2020
Advertisements

Uskoro će biti pune dvije godine od katastrofalne nesreće u hidroelektrani UNA u Kostelima kod Bihaća u kojoj su, nažalost, izgubljena tri ljudska života a da do danas još nitko nije zagrijao optuženičku klupu.

Trojica uposlenika Elektroprivrede BiH – podružnica Elektrodistribucija Bihaća Sead Mujić, Elvis Salihodžić i Admir Mulić preminuli su usljed trovanja ugljenmonoksidom i drugim plinovima koji su curili iz agregata na kojima su radili. Osim dugogodišnjih smrtno stradalih uposlenika Elektroprivrede BiH, u hidroelektrani je tog dana povrijeđeno još sedam osoba, između ostalih i četiri medicinska tehničara iz Službe hitne pomoći, koji su, usljed spašavanja unesrećenih, udisali štetne plinove.
Portal bisce.ba po prvi put objavljuje detaljni nalaz inspekcijskog nadzora Kantonalnog inspektora zaštite na radu Šerifa Kosatice /PRILOG ČLANKA/ koji je na dan fatalne nesreće u hidrocentrali UNA izišao na lice mjesta tragedije.
Tako je Kantonalni inspektor zaštite na radu ustanovio da direktor podružnice elektrodistribucije u Bihaću Mujagić Zijad nije donio Operativni plan i program mjera iz oblasti zaštite na radu za 2018.godinu. Kantonalnom inspektoru je predočena Odluka broj 03-2-52-23949/2018 od 31. jula 2018.godine kojom je radnik Muhamed Teletović, dva dana prije nesreće u hidrocentrali Una u Kostelima, pored redovnog radnog mjesta Vodeći stručni suradnik za okolinsko upravljanje raspoređeuje i na radno mjesto Vodeći stručni suradnik za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu. Inspektor Kosatica ustanovio je i prekršaj direktora podružnice elektrodistribucije u Bihaću jer nije opštim aktom, odnosno kolektivnim ugovorom utvrdio radna mjesta s posebnim uslovima rada. Tako je Kantonalni inspektor konstatovao da poslodovac nije utvrdio radna mjesta sa posebnim uslovima a koje se odnosi na radno mjesto Strojar koje je obavljao poginuli Mulić Admir. U nastavku inspektor Kosatica ustanovio je da poslodavac, direktor podružnice elektrodistribucije u Bihaću Mujagić Zijad, poginulog radnika nije uputio na odgovarajući ljekarski pregled prije raspoređivanja na radno mjesto sa posebnim uslovima rada i da ljekarske preglede ne vrši u rokovma predviđenim opštim aktom i kolektivnim ugovorom. U toku inspekcijskog nadzora Kantonalni inspektor Šerif Kosatica utvrdio je da je poginuli Mujić Admir imao potpisan ugovor o radu na radno mjesto strojar, a da prethodno nije obezbjedio ljekarski pregled, te da nitko ne može zasnovati radni odnos ako prije toga nije utvđeno da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičkle sposbnosti odgovoraju uslovima o zahtjevima radnog mjesta.
Direktor podružnice elektrodistribucije u Bihaću nije obezbjedio vršenje periodičnih pregleda sredstava rada, opreme i sredstava lične zaštite, nije obezbjedio periodične preglede i ispitivanja fizičkih, hemijskih, bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama i radnim prostorima kod ovlaštene organizacije. Tako je u momentu inspekcijske kontrole 2. augusta 2018.godine zatačena su materijalno-tehnička sredstva gdje neka nisu imala upotrebnu dozvolu, te sredstva za koja su dobila negativan nalaz nakon izvršenog ispitivanja i da pojedina korištena sredstva nisu u vlasništvu podružnice elektrodistribucije u Bihaću.
Prilikom inspekcijskog nadzora ustanovljeno je da poslodovac to jest direktor Mujagić Zijad nije donio Program obuke iz oblasti zaštite na radu ili nije izvršio obuku radnika iz oblasti zaštite na radu. Tom prilikom je Kantonalni inspektor ustanovio da za radnike Piralić Samira, Mujić Seada, Mulić Admira i Kečanović Rasima nije predočena dokumentacija da je izvšena obuka iz oblasti zaštite na radu za samostalan i bezbjedan rad prije raspoređivanja na radno mjesto i kada se vrše promjene u tehničko-tehnološkom procesu. U nastavku inspekcijskog nadzora utvrđeno je da poslodovac nije obezbjedio sredstva lične zaštite ili je obezbjedio neadekvatna sredstva lične zaštite. Tako je Kantonalni inspektor ustanovio da poginuli Mulić Admir nije zaprimio ličnu zaštitnu opremu, a što je bila obaveza poslodavca. Na koncu inspektor Kosatica u zapisniku je ustanovio i prekršaj da poslodovac odnosno radnik koji organizuje ili rukovodi procesom rada ne organizuje i ne sprovodi mjere zaštite na radu.
Bisce.ba portal se obratilo Kantonalnom tužilaštvu USK sa pitanjem: Da li je Kantonalno tužilaštvo USK pokrenulo i završilo istražne radnje te predložilo podizanje optužnice vezano za nesreću koja se dogodila 2. augusta 2018.godine u hidroelektrani UNA u Kostelima kada su poginula tri lica, a teže povrijeđena tri lica ? U vrijeme objave članka nismo dobili odgovor na naše pitanje

 49 ukupno pregleda,  2 pregleda danas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *